Leveransvillkor

Följande leveransvillkor gäller:

  • Kunden har full äganderätt till konstruktionen.
  • Kunden ansvarar för att rätt maskindata, rätt utgåva av underlag och eventuella övriga önskemål förmedlas.
  • För att undvika fel och onödiga kostnader arbetar vi med fortlöpande kontakt. Kunden gör två godkännanden. Den första, en layout för godkännande, om denna underkännes omarbetas den utan kostnad , tills den blir godkänd.
  • Den andra blir på solidmodell innan vi färdigställer eventuella ritningar.
  • V-veko avsäger sig ersättningskrav av godkänd konstruktion, men om fel som kan hänvisas till konstruktionen upptäcks vid leverans, eller verktygsframställning åtgärdas dessa utan ersättning.
  • V-veko förpliktigar sig även att aktivt hjälpa kunden om inkörningsproblem uppstår.